İnsanlar bir eşya aldıkları zaman genellikle peşin veya kredi kartı kullanırlar. Ancak bazı durumlarda bunların ikisi de kullanılmayabilir. Bunun yerine senet yapılabilir. Böyle durumlarda insanların ilk akıllarına gelen soru senet nasıl doldurulur sorusu olmaktadır. Örneğin bir kişi çocuğunu özel okula yazdırmak istiyor ve özel okulun istediği parayı peşin olarak veremiyor. Kredi kartının limiti de yetmeyeceği için özel okul ile öğrencinin velisi arasında senet imzalanıyor. Bu senet sayesinde özel okul sahibi parasını almaya hak kazanmış oluyor.

Öğrencinin velisi de okula ödenecek parayı bir anda vermemiş oluyor. Bu durumda her iki tarafta memnun kalıyor. Her senetin üzerinde mutlaka senet sahibinin adı ve soyadı yazmalıdır. Bunun yanında her senedin bir vadesi vardır. Bu vade günü dolmadan senedin üzerindeki tutar ödenmesi gerekmektedir. Bu tutar ödenemediği takdir de alacaklı kişi senet sahibi kişiye dava açabilmektedir. Bu dava sonucunda borçlu kişi alacaklı kişiye borcunu ödemek zorundadır. Ayrıca borçlu kişi de mahkemenin verdiği karar belli gün içerisinde itiraz edebilme hakkında sahiptir. Bir senet hazırlamadan ve doldurmadan önce senet nasıl doldurulur iyi bilinmesi gerekir.

senet örneği, senet nasıl doldurulur

Senet Nedir? Senet Nasıl Doldurulur?

Senet bir borç durumu karşısında iki kişinin rızası ile kendi aralarında imzaladıkları bir evraktır. Bu evrak kıymetli evraklar arasında yer almaktadır. Senedi imzalayan kişilere verilen bazı adlar vardır. Bunlar muhatap ve lehtardır. Bunların anlamları borçlu ve alacaklıdır. Bu evrak kıymetli evraklar arasında yer aldığı için kendi içerisinde belli bir düzeni vardır. İnsanların merak ettiği konu ise senet nasıl doldurulur konusudur. Senet imzalanırken bu özelliklere göre düzenlenmelidir. Bu özelliklere uyulmadan yapılan senetler geçersiz sayılır. Bu sebepten dolayı çok dikkat edilmesi gerekir.

Senetin Özellikleri Nelerdir?

Senet kullanılmak istendiğinde senedi kullanan kişilere birçok özelliği de beraberinde getirir. Bu özelliklerin en üstünde ise alacak hakkı gelir. Yani bu şu anlama gelmektedir. Bu senedi imzalayan kişinin senedi düzenleyen kişiye karşı hakkı vardır. Aynı zamanda bu hak sadece imzalandığı ülkede değil tüm dünya ülkeleri üzerinde de bu hakka sahiptir. Yani bu senedin kullanımı sadece kendi ülkesi için geçerli değildir.

Senedin imzalanması için gerekli olan bazı koşullar vardır. Bu koşullardan birincisi ortada bir borç olması gerekir. Daha sonra alacaklı ve borçlunun olması gerekir. Senetlerde önemli unsurlardan bir tanesi de imzalardır. Bu kısmın bağımsız olması ayrı bir özelliktir. Bunun haricinde senedin ibrazı da zorunluluktur. Tüm bu durumlar göz önüne alınarak tüm özellikler dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. Senedin üzerine imza atan her kişi sorumluluk altındadır. Bu imzalardan bir tanesi de kefil kısmına atılan imzadır. Senedin üzerindeki tüm imzalar geçerlidir ve tam sorumluluktur.

Senet nasıl doldurulur sorusunun cevabı olarak senetlerin şekil ve şartları vardır. Bunlara bakılacak olursa imzalanan bir senedin geçerli olabilmesi için senedin üzerine poliçe kelimesi olmalıdır. Bu senedin ödeme kısmı kayıtsız ve şartsız olarak havaledir. Ayrıca senette yazılacak olan ödeyecek kişinin ve ödenecek kişinin bilgileri senette istenildiği gibi yazılmalıdır. Bunun haricinde senette bulunan vade kısmı ödeme yeri kısmı ve düzenleme tarihi mutlaka doldurulmalıdır. Üzerinde imza bulunmayan bir senet geçersizdir.

* Detaylı Video İçin: Senet Nasıl Düzenlenir

Senet nasıl kullanılır?

Senet belli amaçlar çerçevesinde kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları bir eşya alındığı zaman veya belli bir hizmet alındığı zaman oluyor. Bu hizmet karşısında ödenecek paranın bir anda ödenme durumu olmadığı zamanlarda senet kullanılıyor. Her bir senetin üzerinde doldurulması gereken belli yerler vardır. Bu doldurulması gereken yerler doldurulduktan sonra senet geçerli hale dönüşmüş oluyor. Senet belli yerlerde kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi özel okullarda kullanılmaktadır. Veliler aldıkları hizmet karşılığında ödeyecekleri parayı senet yaparak ödemeyi tercih ederler. Bu sayede hem veliler hem de özel okul sahibi memnun kalmış olur. Senet belli şartlara göre doldurulur. Bu şartlar yerine getirildiği zaman senet geçerli olmuş olur.

Senet Nasıl Düzenlenir?

Senet nasıl doldurulur sorusunun cevabı için birçok seçenek vardır. Bu seçenekleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Senet üzerinde mutlaka düzenleme tarihi yazmalıdır. Senet üzerinde senetin imzalandığı tarih mutlaka belirtilmelidir. Örneğin senet 2 Aralık’ta imzalanmış ise senedin üzerinde 02.12.2018 olarak belirtilmelidir.
  • Senedin üzerinde senedin vade süresi belirtilmelidir. Yani senedin son ödeme günü yazılmalıdır. Bu kısım ile birlikte borçlu olan kişi borcunu ne zaman ödeyeceğini bilecektir. Örneğin 2 Aralıkta İmzalanan bir senet vade süresi 8 ay olarak düzenlenmiş ise ödeme tarihi kısmına 2 Ağustos yazılmalıdır.
  • Senedin üzerinde toplam borç miktarı yazılmalıdır. Bu borçlunun ne kadar ödeyeceğini bilmesini sağlamaktadır. Kişi senet üzerindeki borcu tek seferde ödemek zorundadır. Kişi borcunu taksit olarak ödemek ister ise her bir taksit için ayrı bir senet oluşturulması gerekmektedir. Her bir senedin üzerinde de son ödeme tarihi yazılmalıdır.
  • İmzalanan senetlerin üzerlerine istenilir ise numara verilebilir. Bu numara senedin üzerinde bulunan ‘no’ yazan kısma yazılmalıdır.
  • Senet üzerinde mutlaka borçlu kişinin adı ve soyadı yazmalıdır. Borçlu kişinin adı ve soyadı senet üzerinde Sayın diye yazan kısma yazılmalıdır.
  • Senet üzerine borç miktarı rakam olarak belirtildiği gibi yazılı olarak yalnız kısmına da yazılmalıdır.
  • Senet bir kişi için düzenleniyor ise ödeyeceğim yazılmalıdır. Senet bir şirket veya firma adına düzenleniyor ise ödeyeceğiz yazılmalıdır.
  • Senetin üzerindeki borcun hangi yol ile ödeneceği belirtilmelidir.
  • Borçlu olan kişinin adı soyadı adresi ve kimlik numarasının bulunması zorunludur.
  • Aynı şekilde senette eğer kefil var ise kefilin de adı soyadı adresi ve kimlik numarası yazılmalıdır. En son olarak senet üzerinde tüm kişilerin imzaları bulunmak zorundadır.

Bu yazımda sizlere Senet nedir, Senet nasıl doldurulur ve nasıl düzenlenir konularından bahsettim. Bir diğer yazım olan imza sirküsü başlığı altındaki makalemi de okumanızı tavsiye ederim. Herkese iyi günler dilerim.

Leave your comment