İmza Sirküsü Nedir?

Bir şirketin veya dernek ile vakıfların yetkili kişilerinin, resmi işlemlerde kullanabilmesi için imzalarını teyit ettirmeleri gerekmektedir. Özellikle imzaların taklit edilmesinin önüne geçilmesi ve belgelerin hukuka uygun şekilde düzenlenmesi için evrakların altında olan imzalar büyük önem taşımaktadır. Firmaların yetkililerinin imzalarının güvence altına alındığı belgeye imza sirküsü denir. Noterden alınan imza sirküleri, şirketlerin kaşesi altında imza atacak olan kişilerin imzalarının ıslak şekilde atıldığı resmi kağıttır.İmza sirküleri kendi aralarında da gruplara ayrılır. Özellikle çok yönlü ve birden çok yöneticisi olan şirketlerdeki sirkülerin yetki derecelendirmesi bu gruplara göre yapılmaktadır.

İmza sirküsü

  • A grubu sirkülerde bulunan imzalar firmalarda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin imzalarının bulunduğu sirkülerdir.

 

  • B grubu sirkülerde firmaların üst düzey yöneticilerinin imzaları bulunmaktadır.

 

  • C grubu sirkülerde ise müdür, müdürü yardımcısı ve şef gibi görevlerde bulunan kişilerin imzaları bulunmaktadır.

 

İmza Sirküsü Nereden Çıkarılır?

İmza sirkülerinin çıkarılması için belli bir takım şartlar gerekmektedir. İmza sirküleri, imza beyannamesi ile çokça karıştırılmaktadır ancak imza beyannamesi gerçek kişilerin kullandığı ve sadece noter başvurusu ile çıkarılabilen evraklardır. Ancak imza sirküsü için kanunlarda yer alan belli gereklilikleri yerine getirmek zorunludur. Bu zorunluluklardan en önemlisi şirket yetkilisinin temsil ettiği firmanın oda kaydı bulunmasıdır. Firma hangi ilde ise o ilin ticaret odasına kayıt yaptırılmalı ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanması gerekmektedir. Ticaret odaları firmanın açılışını yaptığı takdirde, ticaret sicil gazetesi ile birlikte notere gidilerek imza sirküsü çıkarılabilmektedir.

Noterde firma yetkililerinin üç kere imzası alınır. Burada önemli olan husus ise üç imzanın da birbiri ile aynı olmasına dikkat edilmesidir. Eğer imzalar birbirinden farklılık gösterirse noter onayı yapmayabilir. Ayrıca sirkülerin çıkarılabilmesi için kişinin mutlaka okuryazar olması gerekmektedir.

Ticaret Sicil Gazetesi ve yetkili kişinin kimlik bilgilerinin fotokopisi de sirkülere eklenerek, noter onayından sonra işlem tamamlanmış olur. Noterler bu işlem karşılığında belli bir ücret alırlar.

İmza Sirküsünün Amacı Nedir?

Sirkülerin kullanılmasındaki en büyük amaç sahte imzayı veya evrakta sahteciliği engellemektir. Hukuki terimlerde ıslak imza olarak bilinen imza çeşidi bir resmi belgenin üzerinde olmazsa o belge kanunen bir hükmü temsil etmez. Şirket yetkilisinin imzası taklit edilerek olmayan bir karar alınabilir veya olmayan bir ticaret yapılmış gibi gösterilebilir. Sirküler ile bu durum ortadan kaldırılmıştır. Dava durumunda ise kriminal tarafından evrak ve sirküler üzerindeki imzalar karşılaştırılarak sonuca çok kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Diğer yandan şirket yetkililerinin belli olması açısından imza sirküsü büyük önem taşımaktadır. Tüzel kişi temsilcilerinin resmi evraklara atacağı imza hem kamu hem özel kuruluşlar tarafından muhatap alınacak kişinin kim olduğunu da belirler.

İmza Sirküsü Nerede Kullanılır?

Sirküler, her şeyden önce firmaların kuruluş aşamalarında vergi dairesi tarafından istenmektedir. İmza sirküsü açılış için en önemli evraklardan bir tanesidir. Vergi daireleri imza sirkülerinin asıllarını isterler. Sirkülerin gerekli olduğu davalarda, mahkemeler vergi dairesindeki evrakları dikkate alarak hareket ederler.

Yine vergi dairelerinde şirket ortak veya yetkili değişikliklerinde sirkülerin asılları istenir. Sadece vergi dairelerinde değil, birçok devlet kuruluşunda sirküler istenmektedir. Aradaki tek fark ise sadece vergi dairesine asılları verilmektedir. Bunun dışında özellikle aracı firmaların yetkililerinin imza sirküsü işi veren firma tarafından istenmektedir. İmza sirkülerinin çıkarılması belli bir ücret karşılığı olduğu için aslını isteyen kurumlar için aslı gibidir örneği çıkarılabilmektedir. İmza sirkülerinin aslı ile birlikte notere gidildiğinde fotokopi alınır ve burada fotokopilerin her bir sayfasına o günün tarihi ile ıslak mürekkep basılır. Bu kısımda önemli olan yine her sayfaya ıslak mürekkeple aslı gibidir mührünün vurulmasıdır. Bu işlem noterin sirkü çıkarmak için istediği rakama göre biraz daha düşük bir tutar ile yapılabilmektedir.

İmza Sirküsünün Fiyatı

İmza sirkülerini çıkarmak için noterler belli bir ücret alırlar. Bu ücretlere harçlar da dahildir. İmza sirkülerinin tek nüsha çıkarılması halinde verilen ücret 65,40 TL’dir. Bu fiyat nüsha ve sayfa sayısına göre değişkenlik gösterebilmektedir. 65,40 TL sadece bir kişi ve bir nüsha için istenen fiyattır. Bu fiyat Türkiye’deki bütün noterler için aynıdır, değişmez. İmza sirkülerinin kaybolması durumunda ise yeniden bir imza sirküsü almak gerekmez. Sirkülerin çıkarıldığı notere giderek belli bir harç karşılığında aslı tekrar çıkarılabilmektedir.

Leave your comment