İhbarname veya ihtarname nedir dediğimizde görüyoruz ki hukuki olaylarda karşımıza çıkmaktadır. Her çeşit hukuki süreçte muhatabınız olan kişiye her türlü sözleşme, gelenek ve görenekler veya kanunlardan doğan hak ve taleplerin yazılı olarak bildirilmesi ya da haber verilmesi için yapılan işlemler geneli ihtarname nedir sorusunun cevabı olarak görülmektedir. İhtarnamede mutlaka yazılması gereken bilgiler vardır. Öncelikle talepte bulunan kişinin adı ve soyadı, karşı tarafın adı ve soyadı, iki tarafın da açık adresleri, ihtarnameye sebebiyet veren konu hakkında bilgi, talepte bulunan kişinin imzası, tebliğ şerhi ve son olarak notere ait imza, mühür ve tarih bilgileridir.

İhtarname Nedir

İhtarname Örneği

İHTARNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Dikkat edilmesi önemli olan hususlarıyla ihtarname dediğimizde belirtmemiz gereken birçok önemli nokta bulunmaktadır. Muhatabı olan kişiye gönderilen ihtarnamenin hukuki açıdan sonuçlar doğurabilmesi için yasaya uygun olarak hazırlanmış olması gereken ihtarnamenin var olması gerekmektedir. Sözleşmede ödeme için süre belirlenmiş olabilir, eğer durum bu şekilde ise ödeme zamanı gelmeden önce ihtarname gönderilirse hiçbir hukuki sonuç elde edilemez. Ancak sözleşmede borcun ödeme zamanı belirlenmemişse ihtarname çekilerek borcun ödenmesinin istenmesi mümkün olabilmektedir.

İhtarname Nasıl ve Ne Zaman Çekilir?

Borç sebebi ile ihtarname gönderildiğinde, ihtarname borçlunun eline geçtiği andan itibaren faiz işlemeye başlar. Örneğin 02.03.2013 tarihinde alacaklı kişi borcunu ihtarname ile talep etmiş olsun. Ancak ödeme alamadığı için 03.08.2016 tarihinde alacağı için dava açmış olsun. Bu durumda 2013 yılından itibaren alacağına faiz işlemeye başlar ve faizi ile birlikte alacağını talep etme hakkı doğar. Ancak ihtarname çekilmemişse ve alacaklı 3 yıl bekleyip dava açmış ise faizini de isteme hakkı olmaz ve almayı isteyeceği faizden mahrum kalmış olur. Borçlu kişinin direnimi ihtarnamenin tebliğinden ya da ihtarnamede zaman belirtilmiş ise bu zamanın bitimi ile başlamaktadır. Bazı durumlarda borçlu bireyin direnim süresi yasalara göre belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı ihtarname çekilirken yasalara özellikle dikkat edilmelidir.

İhtarname ile borçlu kişinin direnime düşürülmesi için uygulanması gereken kanun ve tüzüğüne göre tebliğ edilmesi gerekmektedir (7201 sayılı tebligat kanunu). İpotekli taşınmaz mal varlığının paraya çevrilebilmesini sağlamak amacı ile önce noterden ihtarnamenin ipotekli taşınmaz mal varlığının sahibine tebliğ edilmesi gerekli olacaktır. Ortak mülkiyet için hissedarlar birbirini hakkından fazlasını kullanmaktan men etmedikçe kimse işgal tazminatı talep edemez. İşgal tazminatı olarak kira talep edebilmek için önce noterden usulüne uygun şekilde ihtarname çekilmesi gerekmektedir.

Borçlu Taraf İçin İhtarname Nedir? Ne Anlama Gelmektedir?

Borçlu için ihtarname nedir sorusu sorulduğunda dendiğinde, ihtarname borçlu kişinin davadan önce son bir kez düşünmesine hak tanımaktadır. Borçlu kişi ödemeyi yapmadığı takdirde bu ihtarname sayesinde dava masrafları, avukat masrafları gibi bir takım ekstra borçlarında altına gireceğini öğrenmiş olacaktır. Bu sebepten ihtarname bir çeşit uyarıdır ve borçlu kişinin son bir kez düşünmesine hak tanır. İhtarname çekmek alacaklı kişinin ne kadar ciddi olduğunu hukuki açıdan da borçlu kişiye göstermektedir ayrıca bazı durumlarda delil olarak kullanılması da mümkündür.

Zaman aşımı olmak üzereyse ihtarname sayesinde bu aşım engellenmiş olacaktır. İhtarnamede talep net bir şekilde net bir süre ile belirtilmelidir. Haksız olarak talep edilen alacak için çekilen ihtarname‘nin açacağı sorunlar da şu şekildedir; ihtarnamenin çok dikkatli bir şekilde ve gerçek bir sebep ile çekilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde haksız bir talepte bulunuluyorsa borçlu görünen kişinin kişilik haklarına saldırılmış kabul edilir ve borçlu görünen kişi manevi tazminat davası açabilir ve manevi tazminata hak kazanabilir. Bu eylemin avukat ile yapılması en uygun hareket olacaktır. İhtarnameyi çeken avukat ile davayı takip edecek avukatın aynı olması sürecin daha güvenilir ve hatasız geçmesini sağlayacaktır. İhtarnameyi gönderdikten en az 1 ay sonra arkasına tebliğ şerhini mutlaka alınız, aksi takdirde bir şey ifade etmeyecektir.

İHTARNAME ÇEKMENİN FAYDALARI

İhtarname çekmenin faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz; örnek olarak bir işçi işvereninden alamadığı kıdem tazminatı, fazla mesai ücretlerini, maaş alacağını, haftalık tatillerini veya ulusal bayram gibi özel tatil haklarını ihtarname çekerek talep edebilir. Böylece zaman aşımı süreci kesilmiş olur ya da işçi evlilik, emeklilik, askerlik gibi sebeplerden dolayı işverenlere arasındaki ilişkiyi sonlandırırken sebebini ve isteklerini açık ve net bir şekilde belirtirse büyük fayda sağlar. Borçlu alacaklı ödemelerinde de ihtarname faiz ödemeleri için büyük önem taşımaktadır çünkü ihtarname ile faiz işlemeye başlar ve borçlu dava sonucunda bu faizi de ödemek zorunda kalır. Bir başka örnekte kira sözleşmelerinde var olan ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkide her iki tarafta borçlu görünmektedir. Ev sahibinin sahip olduğu borç evi kullandırma borcu, kiracının sahip olduğu borç ise kira bedeli olarak ödemesi gereken borçtur. Kiracı kişinin sahip olduğu borcu ödememesi durumunda ev sahibi ihtarname gönderebilir ve bu şekilde kiracıya kira bedelini ödemesi için 30 günlük bir zaman tanınmış olur. Eğer kiracı 30 gün içinde ödeme yapmaz ise sulh hukuk mahkemesinde evin boşaltılması için doğrudan dava açılabilir.

Başka bir konu ile ilgili örnek vermek gerekirse; boşanma davası çiftlerden birinin evi terk etmesi sebebi ile açılacaksa terk eden eşe, evi terk ettikten 4 ay sonra ihtarname gönderilir ve eşe eve dönmesi için 2 aylık bir süre verilir. Bu ihtar çekme işlemini doğrudan noter kanalı ile yapmak da mümkündür.

İyi niyetli bir borçlu için ihtarname büyük önem taşımaktadır. Borçlu için uyarı anlamına geldiği için dava ile ilgili birçok yükümlülüğün altına girmeden borcunu ödemesi için hak tanınması büyük fayda sağlayacaktır. Tabi ki iyi niyetli borçlu kişiye ihtarname göndermek alacaklı içinde çok faydalı olacaktır. Çünkü borçlu kişi bu uyarıyı aldıktan sonra dava başlamadan ödemesini yaparak alacaklının da mağduriyetini giderecektir. Evet bu yazımda sizlere ihtarname hakkında bilgiler vermeyi amaçladım, bir diğer makalem olan imza sirküsü başlıklı makalemi de okumanızı tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler dilerim.

 

Leave your comment