Çek; bankacılık işlemleri ve özel ticari işlemlerde kıymetli evraklardan birisi olarak düzenlenen ve nakit yerine kabul edilen kambiyo senetlerinden birisidir. Bu bakımdan çeklerin geçerli olması için resmi anlamda taşımaları gereken birtakım kurallar bütünü vardır. Kişi ancak bu kurallar bütününe bağlı kaldığı takdirde çek yazma işlemi kabul edilecek ve belirttiği tutar anında tahsil edilebilecektir. Aksi durumda ise kıymetli evraklara ilişkin olarak düzenlenen kanun gereğince geçerliliğini koruyamaz.

çek nasıl yazılır

Çekte belli başlı birtakım doldurulması gereken alanlar vardır. Çeki yazan bu çeki keşide ettiği tarihi, çeki yazdığı kişiye ödeyeceği miktarı, ıslak olarak imzasını, eğer çeki kendi adına düzenliyorsa şahsi bilgilerini şirketi adına düzenliyorsa bağlı bulunduğu şirket tüzel kişiliğinin tüm bilgilerini belirli alanlarda doldurarak çek düzenleyebilir. Buna çek yazdırma ya da çek düzenleme adı verilmektedir. Bu yönüyle çek nasıl yazılır sorusuna yönelik olarak karşımıza çıkan en temel hususlar dikkate alınarak tamamen resmi yazışma kurallarına uyularak çekin düzenlenme işlemleri tamamlanmaktadır.

Çek Nasıl Doldurulur?

  • Çekin Keşide Edildiği Tarih Kısmı

Çek düzenlerken karşımıza çekin keşide edildiği tarih kısmı çıkmaktadır. Bu kısım çekin düzenlendiği güncel tarihi istemektedir. Bu nedenle çeki düzenleyen yani çeki dolduran kişinin çeki doldurduğu tarihi gün/ay ve yıl olarak doğru ve hatasız bir şekilde keşide tarihi bölümüne bunu eklemesi gerekmektedir. Yapılan sorgulama işleminde eğer söz konusu tarih ile çekin tarihi uyuşmazsa bu durumda tahsilat işleminin yapılması kesinlikle mümkün olmayacaktır. İşte bu yüzden çekin keşide edildiği tarih özellikle çeki tahsil edecek kişi bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle keşidecinin son derece dikkatli davranarak çeki düzenlediği günün tarihini atması oldukça mühimdir.

  • Çekin Miktar Kısmı

Çekte ne kadarlık miktar bulunduğu da son derece önemlidir. Bu anlamda çek nasıl yazılır konusuna yönelik olarak kesinlikle miktarın da belirtilmesi gerekir. Miktarın hem rakamla hem de yazıyla yazılması gerekmektedir. Her ikisine de örnek vermek gerekmektedir.

  • …. tarihte düzenlenen bu çek karşılığında #100.000 TL# tutarındaki miktarın
  • …. tarihte düzenlenen bu çek karşılığında yalnızca #yüzbin TL# miktarın şeklinde hem rakamla hem de yazıyla yazılması bu bölümde gerçekleştirilmelidir.

Böylelikle söz konusu çekin miktar karşılığında da düzenlenmesi tamamlanmış olmaktadır. Ayrıca çek nasıl yazılır alanına yönelik olarak belirtilmesi gereken önemli bir detay olması açısından # işaretinin çek keşide ederken yer almasının nedeni resmi yazışma kuralları gereğidir. Yapılacak tahsilat işlemlerinin otomatik sistem tarafından tanınması ve tüm bankacılık sisteminde kullanılması nedeniyle güvenlik amaçlı oluşturulan bir işlemi meydana getirmektedir.

  • Çek Üzerindeki Şahsi Bilgiler

Çek kişisel olarak düzenleniyorsa bu durumda şahsi bilgiler de çekte yer almalıdır. Çekte yer alacak şahsi bilgilerin arasında çeki düzenleyenin (keşideci) adı ve soyadı, kimlik numarası, iletişim bilgisi ve imzası şeklindedir.

  • Çek Üzerindeki Tüzel Kişilik Bilgileri

Eğer çeki düzenleyen bir kurumsa bu durumda tüzel kişilik olarak şirket bilgilerinin çekte belirtilmesi gerekmektedir. İşte bu anlamda tüzel kişilik bilgileri arasında gelmesi nedeniyle dikkat çeken noktalardan birisini meydana getirmesi yönüyle tüzel kişilik bilgilerinin tamamen çekte yer alması gerekmektedir. Burada vergi kimlik numarası, şirketin resmi adı ve hissedarlarının bilgileri gibi çek nasıl yazılır konusunda mutlaka bulunması gereken bilgilerden oluşmaktadır. Bilgilerin doldurulmasının ardından şirket kaşesi basılmalıdır.

Çekteki Islak İmza Nedir?

Çekte yine dikkat çeken bir diğer nokta da kişinin yani çeki düzenleyenin çeki düzenlediğine dair ıslak imzasıdır. Islak imzası ile çeke dair tüm özellikler bakımından değerlendirildiği zaman çekte yazan miktarı düzenlediği karşı tarafa yani hamiline tahsil etme sorumluluğunu üstlendiğini de hukuki anlamda iradesiyle yaptığı anlamına gelen imzasıyla belirtmelidir. Islak imza olmak durumundadır. Elektronik imza geçerli değildir. Ayrıca çek nasıl yazılır noktasında ıslak imzanın kesinlikle çeki keşide eden kişiye ait olma zorunluluğu da bulunmaktadır. Sağlık sorunlarının bulunması ya da diğer kabahatlerin bulunması imzanın devredilmesi gibi bir durumu kesinlikle meydana getirmez. İşte tüm bunlar dikkatle incelendiği zaman ıslak imzanın tüm dayanakları bütün yönleriyle net bir şekilde anlaşılır olmaktadır.

Tümüyle burada yer alan işlemler sonucunda resmi prosedürlere bağlı bir şekilde çek düzenleme işlemleri de çok kısa bir zaman diliminde tamamlanmaktadır. Böylece çeki keşide eden kişinin hamiline çeki tahsil etmesi konusunda hukuksal olarak da iradesini ortaya koyarak meşru bir hukuki işlemi başlatmaktadır.


Genellikle kıymetli evraklar olarak çekler bankalardan tahsil edilecek nakdi miktarların elde edilmesi durumlarında hazırlanır. Bu amaç doğrultusunda da bireysel işlemlerden çok bankacılık işlemlerinde çek düzenleme işlemlerinin çok daha fazla gerçekleştirildiğini belirtmek mümkün olacaktır. Bütün bu işlemler doğrultusunda değerlendirildiği zaman ortada yer alan tüm koşullarıyla çek düzenleme işlemlerinin ve çekin nasıl yazdırılacağı işlemlerinin birkaç adımla gerçekleştirilerek anında tahsilat işlemlerinin tamamlanması sağlanabilir. Bu da ortaya çıkacak resmi sorunları ortadan kaldıracaktır. Bu yazımda sizlere çek nasıl yazılır ve çek nasıl doldurulur konuları üzerinde durdum. Bir diğeri ihtarname nedir başlıklı olan yazıma da göz atmanızı tavsiye eder herkese iyi günler dilerim.

Leave your comment